برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) بر خودپنداره و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر (5319 مشاهده)
اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی و خوش بینی با رویکرد شناختی- رفتاری برکاهش افسردگی و ارتقاء کیفیت زندگی دانش آموزان (1605 مشاهده)
تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه خشونت در روابط دوستیابی (1512 مشاهده)
مطالعه چالش‌های نوجوانان کم‌توان ذهنی در کسب مهارت‌های خودتوانمندی (1270 مشاهده)
تأثیر آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر شفقت ورزی به خود و تنظیم هیجان دختران چاق (1242 مشاهده)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان دختر (1233 مشاهده)
نقش میانجی کمالگرایی در پیش‌بینی عزت نفس بر اساس سبک‌های فرزندپروری در دانشجویان دختر (1151 مشاهده)
پیش بینی اضطراب بر مبنای کمال گرایی و سبک های شناختی تفکر در داوطلبان کنکور (1121 مشاهده)
اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر هوش هیجانی و هویت‌یابی نوجوانان (634 مشاهده)
پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس درماندگی روانشناختی و تحمل پریشانی در نوجوانان بزهکار (621 مشاهده)
اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و ابراز وجود در دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی (618 مشاهده)
اثربخشی نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه- بیش فعالی و اضطراب جدایی دانش آموزان دختر (598 مشاهده)
اثربخشی طرحواره درمانی بر ترس از ازدواج در پسران مجرد (571 مشاهده)
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی _تعدیل سوگیری شناختی بر کاهش علائم اضطراب دانشجویان (566 مشاهده)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دلبستگی به والدین و همسالان در نوجوانان دختر (565 مشاهده)
بررسی نقش خانواده، راهبردهای تنظیم هیجان و سلامت روان در استفاده مشکل‌زا از اینترنت (531 مشاهده)
تأثیر سوگ والدین متأثر از کووید 19 بر سلامت روان کودکان و نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی) (509 مشاهده)
بررسی روابط ساختاری دگماتیسم، سبک هویت، تعهد و ایمان مذهبی در جامعه جوانان (508 مشاهده)
اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر سه‌ گانه تاریک شخصیت، رفتارهای پرخطر جنسی و سیستم های فعال ساز/ بازداری رفتاری (BAS/BIS) در نوجوانان (491 مشاهده)
رابطه طرحواره های ناسازگار،کمال گرایی و خودابرازی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان (446 مشاهده)
اثربخشی شفقت درمانی بر سلامت روان و انسجام درونی اعضای جوان تیم های سفیران حمایت روانی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر (442 مشاهده)
رابطه بین هوش معنوی و خلاقیت با کمرویی دختران نوجوان (441 مشاهده)
مقایسه بهوشیاری و خودشناسی با نظم‌دهی هیجانی و خود-کارآمدی در دانشجویان ترم اول و آخر (438 مشاهده)
بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری نوجوانان (437 مشاهده)
پدیدارشناسی آسیب های فرزندپروری نوجوانان در فضای مجازی (427 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثربخشی طرحواره درمانی بر ترس از ازدواج در پسران مجرد (418 دریافت)
تأثیر آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر شفقت ورزی به خود و تنظیم هیجان دختران چاق (324 دریافت)
پیش بینی اضطراب بر مبنای کمال گرایی و سبک های شناختی تفکر در داوطلبان کنکور (304 دریافت)
پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس درماندگی روانشناختی و تحمل پریشانی در نوجوانان بزهکار (250 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) بر خودپنداره و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر (239 دریافت)
نقش میانجی کمالگرایی در پیش‌بینی عزت نفس بر اساس سبک‌های فرزندپروری در دانشجویان دختر (230 دریافت)
بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری نوجوانان (226 دریافت)
اثربخشی شفقت درمانی بر سلامت روان و انسجام درونی اعضای جوان تیم های سفیران حمایت روانی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر (197 دریافت)
اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و ابراز وجود در دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی (182 دریافت)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان دختر (177 دریافت)
بررسی روابط ساختاری دگماتیسم، سبک هویت، تعهد و ایمان مذهبی در جامعه جوانان (174 دریافت)
مطالعه چالش‌های نوجوانان کم‌توان ذهنی در کسب مهارت‌های خودتوانمندی (165 دریافت)
مقایسه بهوشیاری و خودشناسی با نظم‌دهی هیجانی و خود-کارآمدی در دانشجویان ترم اول و آخر (162 دریافت)
رابطه بین هوش معنوی و خلاقیت با کمرویی دختران نوجوان (160 دریافت)
رابطه طرحواره های ناسازگار،کمال گرایی و خودابرازی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان (144 دریافت)
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی _تعدیل سوگیری شناختی بر کاهش علائم اضطراب دانشجویان (144 دریافت)
تأثیر سوگ والدین متأثر از کووید 19 بر سلامت روان کودکان و نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی) (141 دریافت)
نقش اضطراب پیشرفت تحصیلی و اهمال‌کاری تحصیلی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان (135 دریافت)
اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم و نشانه‌های فوبی اجتماعی دختران نوجوان (120 دریافت)
اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر هوش هیجانی و هویت‌یابی نوجوانان (120 دریافت)
نقش علاقه اجتماعی در پیش بینی الگوهای ارتباطی دختران نوجوان (118 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی و خوش بینی با رویکرد شناختی- رفتاری برکاهش افسردگی و ارتقاء کیفیت زندگی دانش آموزان (117 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش مصرف سیگار و افزایش شادکامی دانشجویان (116 دریافت)
مقایسه کارکردهای اجرایی و کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و دانش آموزان عادی (113 دریافت)
اثربخشی روش اصلاح سوگیری توجه، با استفاده از تصاویر جلوه‌های هیجانی صورت بر تنظیم هیجانی (112 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اصول اخلاقی ( 934 بازدید)
درباره نشریه ( 916 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 915 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 690 بازدید)
راه های ارتباط ( 636 بازدید)
فرمت مجله ( 526 بازدید)
مراحل انتشار مقاله ( 496 بازدید)
رسالت نشریه ( 420 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 386 بازدید)
اصول اخلاقی ( 283 بازدید)
دانلود فرم تعهد و تعارض منافع نویسندگان ( 148 بازدید)
اسامی داوران ( 111 بازدید)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 99 بازدید)
اسامی داوران ( 73 بازدید)
راهنمای ثبت و تائید شناسه ارکید ( 67 بازدید)
اسامی داوران ( 54 بازدید)
اسامی داوران ( 52 بازدید)
خوش آمدید ( 4 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فرمت مجله ( 105 چاپ)
درباره نشریه ( 92 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 81 چاپ)
اصول اخلاقی ( 81 چاپ)
راه های ارتباط ( 78 چاپ)
رسالت نشریه ( 72 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 71 چاپ)
مراحل انتشار مقاله ( 62 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 55 چاپ)
اصول اخلاقی ( 46 چاپ)
دانلود فرم تعهد و تعارض منافع نویسندگان ( 12 چاپ)
اسامی داوران ( 8 چاپ)
اسامی داوران ( 8 چاپ)
اسامی داوران ( 6 چاپ)
اسامی داوران ( 6 چاپ)
مشابهت یابی مقالات توسط سامانه ایرانداک ( 5 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
راهنمای ثبت و تائید شناسه ارکید ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | Biquarterly Journal of studies and Psychological in Adolescents and Youth

Designed & Developed by : Yektaweb