برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر هوش هیجانی و هویت‌یابی نوجوانان (129 مشاهده)
مقایسه بهوشیاری و خودشناسی با نظم‌دهی هیجانی و خود-کارآمدی در دانشجویان ترم اول و آخر (107 مشاهده)
مطالعه چالش‌های نوجوانان کم‌توان ذهنی در کسب مهارت‌های خودتوانمندی (88 مشاهده)
رابطه جهت گیری مذهبی و میزان تمایز یافتگی خود با سازگاری زناشویی دانشجویان (86 مشاهده)
تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی در خودکارآمدی دختران نوجوان (78 مشاهده)
تاثیر سوگ والدین متاثر از کووید 19 بر سلامت روان کودکان و نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی) (77 مشاهده)
نقش معنویت در کاهش اضطراب ناشی از بیماری کرونا در میان دانش‌آموزان دختر (76 مشاهده)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دلبستگی به والدین و همسالان در نوجوانان دختر (67 مشاهده)
رابطه طرحواره های ناسازگار،کمال گرایی و خودابرازی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان (65 مشاهده)
بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری نوجوانان (64 مشاهده)
بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی با رفتارهای پرخطر جنسی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان (64 مشاهده)
اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) بر خودپنداره و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر (63 مشاهده)
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر توجه آگاهی بر درماندگی روانشناختی و تمایل برای رشد فردی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان (61 مشاهده)
اثر بخشی مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر تنظیم شناختی هیجان و درماندگی روانشناختی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه (61 مشاهده)
اثربخشی روش اصلاح سوگیری توجه، با استفاده از تصاویر جلوه‌های هیجانی صورت بر تنظیم هیجانی (60 مشاهده)
اثربخشی آموزش خردورزی بر تغییر نگرش نسبت به روابط با جنس مکمل در دانش آموزان مقطع متوسطه (59 مشاهده)
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش گرایش مصرف مواد و اضطراب مرگ در بین نوجوانان پسر مبتلا به سوء مصرف مواد (59 مشاهده)
بررسی نقش شیوه های فرزندپروری ادراکشده در کمالگرایی و باورهای وسواسی (56 مشاهده)
اثربخشی شیوه‌های فرزندپروری به مادران در بهبود مسئولیت‌پذیری دختران نوجوان (55 مشاهده)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان دختر (53 مشاهده)
اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی و خوش بینی با رویکرد شناختی- رفتاری برکاهش افسردگی و ارتقاء کیفیت زندگی دانش آموزان (47 مشاهده)
اثربخشی مشاوره گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش مصرف سیگار و افزایش شادکامی دانشجویان (46 مشاهده)
نقش هوش هیجانی و تفکرات مثبت والدین در میزان اضطراب اجتماعی دختران نوجوان (46 مشاهده)
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی _تعدیل سوگیری شناختی بر کاهش علائم اضطراب دانشجویان (44 مشاهده)
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اعتیاد به اینترنت و افزایش سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم (43 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری نوجوانان (30 دریافت)
اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم و نشانه‌های فوبی اجتماعی دختران نوجوان (29 دریافت)
مقایسه بهوشیاری و خودشناسی با نظم‌دهی هیجانی و خود-کارآمدی در دانشجویان ترم اول و آخر (24 دریافت)
رابطه طرحواره های ناسازگار،کمال گرایی و خودابرازی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان (21 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) بر خودپنداره و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر (21 دریافت)
اثربخشی روش اصلاح سوگیری توجه، با استفاده از تصاویر جلوه‌های هیجانی صورت بر تنظیم هیجانی (16 دریافت)
نقش اضطراب پیشرفت تحصیلی و اهمال‌کاری تحصیلی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان (16 دریافت)
نقش هوش هیجانی و تفکرات مثبت والدین در میزان اضطراب اجتماعی دختران نوجوان (15 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش مصرف سیگار و افزایش شادکامی دانشجویان (14 دریافت)
اثربخشی شیوه‌های فرزندپروری به مادران در بهبود مسئولیت‌پذیری دختران نوجوان (12 دریافت)
رابطه بین هوش معنوی و خلاقیت با کمرویی دختران نوجوان (11 دریافت)
رابطه جهت گیری مذهبی و میزان تمایز یافتگی خود با سازگاری زناشویی دانشجویان (4 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی در خودکارآمدی دختران نوجوان (4 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی و خوش بینی با رویکرد شناختی- رفتاری برکاهش افسردگی و ارتقاء کیفیت زندگی دانش آموزان (4 دریافت)
اثربخشی آموزش خردورزی بر تغییر نگرش نسبت به روابط با جنس مکمل در دانش آموزان مقطع متوسطه (4 دریافت)
بررسی نقش شیوه های فرزندپروری ادراکشده در کمالگرایی و باورهای وسواسی (4 دریافت)
مطالعه چالش‌های نوجوانان کم‌توان ذهنی در کسب مهارت‌های خودتوانمندی (4 دریافت)
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اعتیاد به اینترنت و افزایش سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم (4 دریافت)
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش گرایش مصرف مواد و اضطراب مرگ در بین نوجوانان پسر مبتلا به سوء مصرف مواد (4 دریافت)
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر توجه آگاهی بر درماندگی روانشناختی و تمایل برای رشد فردی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان (4 دریافت)
اثر بخشی مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر تنظیم شناختی هیجان و درماندگی روانشناختی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه (4 دریافت)
اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر هوش هیجانی و هویت‌یابی نوجوانان (4 دریافت)
بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی با رفتارهای پرخطر جنسی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان (4 دریافت)
تاثیر سوگ والدین متاثر از کووید 19 بر سلامت روان کودکان و نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی) (4 دریافت)
اثربخشی شفقت درمانی بر سلامت روان و انسجام درونی اعضای جوان تیم های سفیران حمایت روانی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر (4 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 50 بازدید)
راه های ارتباط ( 43 بازدید)
درباره نشریه ( 40 بازدید)
اصول اخلاقی ( 35 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 33 بازدید)
فرمت مجله ( 28 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 25 بازدید)
مراحل انتشار مقاله ( 22 بازدید)
رسالت نشریه ( 19 بازدید)
اصول اخلاقی ( 16 بازدید)
خوش آمدید ( 4 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فرمت مجله ( 5 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
درباره نشریه ( 3 چاپ)
راه های ارتباط ( 3 چاپ)
اصول اخلاقی ( 3 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2 چاپ)
رسالت نشریه ( 2 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 2 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 2 چاپ)
اصول اخلاقی ( 2 چاپ)
مراحل انتشار مقاله ( 2 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مطالعات و تازه های روانشناختی نوجوان و جوان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Biquarterly Journal of studies and Psychological news in Adolescents and Youth

Designed & Developed by : Yektaweb