برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی در خودکارآمدی دختران نوجوان (996 مشاهده)
اثر بخشی مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر تنظیم شناختی هیجان و درماندگی روانشناختی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه (993 مشاهده)
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر توجه آگاهی بر درماندگی روانشناختی و تمایل برای رشد فردی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان (977 مشاهده)
اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی و خوش بینی با رویکرد شناختی- رفتاری برکاهش افسردگی و ارتقاء کیفیت زندگی دانش آموزان (962 مشاهده)
اثربخشی آموزش خردورزی بر تغییر نگرش نسبت به روابط با جنس مکمل در دانش آموزان مقطع متوسطه (957 مشاهده)
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش گرایش مصرف مواد و اضطراب مرگ در بین نوجوانان پسر مبتلا به سوء مصرف مواد (956 مشاهده)
تأثیر آموزش مهارت جرات ورزی بر استیگما و افسردگی مادران دانش آموزان سندروم داون (913 مشاهده)
نقش واسطه ای معنای زندگی و دلبستگی به خدا در رابطه بین سبکِ دلبستگیِ فرد و سوگ پیش از موعد در والدین فرزندان با بیماری های خاص (875 مشاهده)
مطالعه چالش‌های نوجوانان کم‌توان ذهنی در کسب مهارت‌های خودتوانمندی (758 مشاهده)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان دختر (697 مشاهده)
تأثیر آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر شفقت ورزی به خود و تنظیم هیجان دختران چاق (659 مشاهده)
نقش میانجی کمالگرایی در پیش‌بینی عزت نفس بر اساس سبک‌های فرزندپروری در دانشجویان دختر (617 مشاهده)
اثربخشی نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه- بیش فعالی و اضطراب جدایی دانش آموزان دختر (280 مشاهده)
اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر هوش هیجانی و هویت‌یابی نوجوانان (223 مشاهده)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دلبستگی به والدین و همسالان در نوجوانان دختر (193 مشاهده)
اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) بر خودپنداره و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر (167 مشاهده)
اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و ابراز وجود در دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی (163 مشاهده)
تأثیر سوگ والدین متأثر از کووید 19 بر سلامت روان کودکان و نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی) (162 مشاهده)
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی _تعدیل سوگیری شناختی بر کاهش علائم اضطراب دانشجویان (159 مشاهده)
مقایسه بهوشیاری و خودشناسی با نظم‌دهی هیجانی و خود-کارآمدی در دانشجویان ترم اول و آخر (158 مشاهده)
بررسی نقش خانواده، راهبردهای تنظیم هیجان و سلامت روان در استفاده مشکل‌زا از اینترنت (150 مشاهده)
بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی با رفتارهای پرخطر جنسی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان (142 مشاهده)
پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس درماندگی روانشناختی و تحمل پریشانی در نوجوانان بزهکار (137 مشاهده)
رابطه طرحواره های ناسازگار،کمال گرایی و خودابرازی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان (134 مشاهده)
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اعتیاد به اینترنت و افزایش سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم (133 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) بر خودپنداره و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر (83 دریافت)
بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری نوجوانان (81 دریافت)
مقایسه بهوشیاری و خودشناسی با نظم‌دهی هیجانی و خود-کارآمدی در دانشجویان ترم اول و آخر (53 دریافت)
رابطه طرحواره های ناسازگار،کمال گرایی و خودابرازی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان (45 دریافت)
پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس درماندگی روانشناختی و تحمل پریشانی در نوجوانان بزهکار (45 دریافت)
رابطه بین هوش معنوی و خلاقیت با کمرویی دختران نوجوان (42 دریافت)
اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم و نشانه‌های فوبی اجتماعی دختران نوجوان (41 دریافت)
تأثیر سوگ والدین متأثر از کووید 19 بر سلامت روان کودکان و نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی) (40 دریافت)
اثربخشی طرحواره درمانی بر ترس از ازدواج در پسران مجرد (35 دریافت)
مطالعه چالش‌های نوجوانان کم‌توان ذهنی در کسب مهارت‌های خودتوانمندی (31 دریافت)
نقش اضطراب پیشرفت تحصیلی و اهمال‌کاری تحصیلی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان (30 دریافت)
بررسی نقش شیوه های فرزندپروری ادراک شده در کمالگرایی و باورهای وسواسی (30 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش مصرف سیگار و افزایش شادکامی دانشجویان (29 دریافت)
اثربخشی روش اصلاح سوگیری توجه، با استفاده از تصاویر جلوه‌های هیجانی صورت بر تنظیم هیجانی (29 دریافت)
تأثیر آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر شفقت ورزی به خود و تنظیم هیجان دختران چاق (29 دریافت)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دلبستگی به والدین و همسالان در نوجوانان دختر (25 دریافت)
اثربخشی شفقت درمانی بر سلامت روان و انسجام درونی اعضای جوان تیم های سفیران حمایت روانی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر (24 دریافت)
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی _تعدیل سوگیری شناختی بر کاهش علائم اضطراب دانشجویان (24 دریافت)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان دختر (24 دریافت)
اثربخشی شیوه‌های فرزندپروری به مادران در بهبود مسئولیت‌پذیری دختران نوجوان (20 دریافت)
بررسی نقش خانواده، راهبردهای تنظیم هیجان و سلامت روان در استفاده مشکل‌زا از اینترنت (17 دریافت)
نقش میانجی کمالگرایی در پیش‌بینی عزت نفس بر اساس سبک‌های فرزندپروری در دانشجویان دختر (17 دریافت)
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اعتیاد به اینترنت و افزایش سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم (12 دریافت)
اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر توجه آگاهی بر درماندگی روانشناختی و تمایل برای رشد فردی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان (12 دریافت)
اثر بخشی مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر تنظیم شناختی هیجان و درماندگی روانشناختی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه (12 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 193 بازدید)
اصول اخلاقی ( 189 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 172 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 148 بازدید)
راه های ارتباط ( 134 بازدید)
فرمت مجله ( 102 بازدید)
مراحل انتشار مقاله ( 100 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 95 بازدید)
رسالت نشریه ( 68 بازدید)
اصول اخلاقی ( 64 بازدید)
خوش آمدید ( 4 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فرمت مجله ( 18 چاپ)
درباره نشریه ( 13 چاپ)
راه های ارتباط ( 10 چاپ)
مراحل انتشار مقاله ( 10 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 9 چاپ)
اصول اخلاقی ( 9 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 8 چاپ)
رسالت نشریه ( 8 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 8 چاپ)
اصول اخلاقی ( 8 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مطالعات و تازه های روانشناختی نوجوان و جوان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | Biquarterly Journal of studies and Psychological news in Adolescents and Youth

Designed & Developed by : Yektaweb