برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
اثر بخشی مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر تنظیم شناختی هیجان و درماندگی روانشناختی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه (1359 مشاهده)
اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی و خوش بینی با رویکرد شناختی- رفتاری برکاهش افسردگی و ارتقاء کیفیت زندگی دانش آموزان (1329 مشاهده)
تأثیر آموزش مهارت جرات ورزی بر استیگما و افسردگی مادران دانش آموزان سندروم داون (1252 مشاهده)
نقش واسطه ای معنای زندگی و دلبستگی به خدا در رابطه بین سبکِ دلبستگیِ فرد و سوگ پیش از موعد در والدین فرزندان با بیماری های خاص (1136 مشاهده)
مطالعه چالش‌های نوجوانان کم‌توان ذهنی در کسب مهارت‌های خودتوانمندی (1024 مشاهده)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان دختر (986 مشاهده)
تأثیر آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر شفقت ورزی به خود و تنظیم هیجان دختران چاق (949 مشاهده)
پیش بینی اضطراب بر مبنای کمال گرایی و سبک های شناختی تفکر در داوطلبان کنکور (940 مشاهده)
نقش میانجی کمالگرایی در پیش‌بینی عزت نفس بر اساس سبک‌های فرزندپروری در دانشجویان دختر (877 مشاهده)
اثربخشی نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه- بیش فعالی و اضطراب جدایی دانش آموزان دختر (419 مشاهده)
اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر هوش هیجانی و هویت‌یابی نوجوانان (402 مشاهده)
اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و ابراز وجود در دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی (377 مشاهده)
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اعتیاد به اینترنت و افزایش سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم (376 مشاهده)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دلبستگی به والدین و همسالان در نوجوانان دختر (356 مشاهده)
اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) بر خودپنداره و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر (345 مشاهده)
پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس درماندگی روانشناختی و تحمل پریشانی در نوجوانان بزهکار (341 مشاهده)
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی _تعدیل سوگیری شناختی بر کاهش علائم اضطراب دانشجویان (330 مشاهده)
بررسی نقش خانواده، راهبردهای تنظیم هیجان و سلامت روان در استفاده مشکل‌زا از اینترنت (327 مشاهده)
اثربخشی طرحواره درمانی بر ترس از ازدواج در پسران مجرد (317 مشاهده)
تأثیر سوگ والدین متأثر از کووید 19 بر سلامت روان کودکان و نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی) (302 مشاهده)
مقایسه عاطفه خود آگاه با تعهد مذهبی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی (279 مشاهده)
مقایسه بهوشیاری و خودشناسی با نظم‌دهی هیجانی و خود-کارآمدی در دانشجویان ترم اول و آخر (278 مشاهده)
مقایسه سلامت روان، شیوه های مقابله با استرس و راهبردهای تنظیم هیجان در دانشجویان با سبک زندگی سالم و ناسالم (267 مشاهده)
بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری نوجوانان (261 مشاهده)
اثربخشی شفقت درمانی بر سلامت روان و انسجام درونی اعضای جوان تیم های سفیران حمایت روانی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر (261 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
پیش بینی اضطراب بر مبنای کمال گرایی و سبک های شناختی تفکر در داوطلبان کنکور (242 دریافت)
اثربخشی طرحواره درمانی بر ترس از ازدواج در پسران مجرد (231 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری (REBT) بر خودپنداره و سازگاری اجتماعی نوجوانان پسر (176 دریافت)
بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری مادران در پیش‌بینی مشکلات رفتاری نوجوانان (161 دریافت)
تأثیر آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر شفقت ورزی به خود و تنظیم هیجان دختران چاق (156 دریافت)
پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس درماندگی روانشناختی و تحمل پریشانی در نوجوانان بزهکار (131 دریافت)
رابطه بین هوش معنوی و خلاقیت با کمرویی دختران نوجوان (108 دریافت)
مقایسه بهوشیاری و خودشناسی با نظم‌دهی هیجانی و خود-کارآمدی در دانشجویان ترم اول و آخر (105 دریافت)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان دختر (103 دریافت)
اثربخشی شفقت درمانی بر سلامت روان و انسجام درونی اعضای جوان تیم های سفیران حمایت روانی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر (96 دریافت)
نقش میانجی کمالگرایی در پیش‌بینی عزت نفس بر اساس سبک‌های فرزندپروری در دانشجویان دختر (94 دریافت)
رابطه طرحواره های ناسازگار،کمال گرایی و خودابرازی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان (91 دریافت)
مطالعه چالش‌های نوجوانان کم‌توان ذهنی در کسب مهارت‌های خودتوانمندی (89 دریافت)
اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم و نشانه‌های فوبی اجتماعی دختران نوجوان (86 دریافت)
تأثیر سوگ والدین متأثر از کووید 19 بر سلامت روان کودکان و نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی) (84 دریافت)
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی _تعدیل سوگیری شناختی بر کاهش علائم اضطراب دانشجویان (79 دریافت)
نقش اضطراب پیشرفت تحصیلی و اهمال‌کاری تحصیلی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان (77 دریافت)
اثربخشی مشاوره گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش مصرف سیگار و افزایش شادکامی دانشجویان (71 دریافت)
بررسی روابط ساختاری دگماتیسم، سبک هویت، تعهد و ایمان مذهبی در جامعه جوانان (71 دریافت)
اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و ابراز وجود در دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی (70 دریافت)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دلبستگی به والدین و همسالان در نوجوانان دختر (63 دریافت)
اثربخشی روش اصلاح سوگیری توجه، با استفاده از تصاویر جلوه‌های هیجانی صورت بر تنظیم هیجانی (60 دریافت)
بررسی نقش خانواده، راهبردهای تنظیم هیجان و سلامت روان در استفاده مشکل‌زا از اینترنت (57 دریافت)
اثربخشی شیوه‌های فرزندپروری به مادران در بهبود مسئولیت‌پذیری دختران نوجوان (56 دریافت)
اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر هوش هیجانی و هویت‌یابی نوجوانان (53 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اصول اخلاقی ( 525 بازدید)
درباره نشریه ( 517 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 468 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 395 بازدید)
راه های ارتباط ( 359 بازدید)
مراحل انتشار مقاله ( 283 بازدید)
فرمت مجله ( 279 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 238 بازدید)
رسالت نشریه ( 229 بازدید)
اصول اخلاقی ( 164 بازدید)
خوش آمدید ( 4 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
فرمت مجله ( 59 چاپ)
درباره نشریه ( 49 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 43 چاپ)
اصول اخلاقی ( 43 چاپ)
راه های ارتباط ( 41 چاپ)
رسالت نشریه ( 38 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 36 چاپ)
مراحل انتشار مقاله ( 36 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 31 چاپ)
اصول اخلاقی ( 29 چاپ)
خوش آمدید ( 3 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه مطالعات و تازه های روانشناختی نوجوان و جوان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | Biquarterly Journal of studies and Psychological news in Adolescents and Youth

Designed & Developed by : Yektaweb