دوفصلنامه مطالعات و تازه های روانشناختی نوجوان و جوان- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/23 | 
راهنمای نگارش مقاله
راهنمای تهیه مقاله برای مجله مطالعات و تازه‌های روانشناختی نوجوان و جوان
  
مجله «مطالعات و تازه‌های روانشناختی نوجوان و جوان» توسط انجمن علمی پیشرفت‌های آموزشی-اجتماعی و عاطفی کودک و نوجوان منتشر می‌شود.
روش نگارش:
مقاله باید روی کاغذ با فاصله سطور ۱، حاشیه در چهار طرف ۲ سانتی متر و به صورت تک ستونی تایپ شده باشد.
قبل از نقطه (.) و کاما (،) گذاشتن فاصله نیازی نیست، ولی پس از آنها یک فاصله لازم است.
مقاله حداکثر در ۲۰ الی ۲۵ صفحه تنظیم گردد.
مقاله بایستی با واژه پرداز Word (نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر) تایپ شود.
تمامی معادلات و فرمول­ها بایستی با فرمت Word equation نوشته شود.
علامت * در معادلات و فرمول­ها به جای × بکار نرود.
 
انداره و نوع قلم:
عنوان فارسی مقاله: B Nazanin ۱۶ توپر، متن B Nazanin ۱۲، چکیده فارسی: B Nazanin ۱۱، عناوین اصلی و زیرعنوان ها در متن مقاله B Nazanin ۱۲ توپر، عناوین فارسی شکل ها و جدول ها B Nazanin ۱۰ توپر وایتالیک، اعداد و نوشته های داخل جدول B Nazanin ۱۰، کلمات انگلیسی در متن، جداول و نمودارها Times New Roman ۱۰.
 
 
 
ترتیب بخش­های مقاله:
۱. عنوان                                                             ۲. چکیده مبسوط فارسی
۳. واژه­های کلیدی فارسی                                      ۴. مقدمه
۵. مبانی نظری و پیشینه پژوهش                            ۶. روش پژوهش
۷. یافته­های پژوهش                                             ۸. بحث و نتیجه گیری
۹. منابع                                                             ۱۰. چکیده مبسوط انگلیسی
۱۱. واژه‌های کلیدی انگلیسی
برگ شناسه مقاله:
عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، نام دانشگاه و موسسه پژوهشی که نوسنده(گان) در آن به پژوهش اشتغال دارند، آدرس نوسنده(گان) و اسم و مشخصات نویسنده مسئول مکاتبات (به هر دو زبان فارسی و انگلیسی) در یک صفحه جداگانه تایپ شود.
عنوان:
عنوان باید فشرده و گویای محتوای مقاله بوده و از ۱۶ کلمه بیشتر نباشد.
چکیده مبسوط فارسی:
چکیده مبسوط فارسی باید گویای مقاله بوده و شامل بخش­های هدف، مواد و روش­ها، بحث و نتیجه گیری باشد. چکیده فارسی باید حداقل ۳۰۰ کلمه و حداکثر ۴۰۰ کلمه باشد. پس از چکیده فارسی، ۴ تا ۶ کلید واژه به ترتیب حروف الفبا ارائه شود که ترجیحاً در عنوان مقاله نیامده باشد. شایان ذکر است که بایستی بین قسمت­های چکیده تناسب منطقی برقرار شود، بدین معنی که ۲۰ % هدف، ۲۰ % مواد و روش­ها و ۶۰ % بحث و نتیجه گیری نوشته شود.
 
چکیده مبسوط انگلیسی:
چکیده مبسوط انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده مبسوط فارسی بوده و حداقل ۳۰۰ کلمه و حداکثر ۴۰۰ کلمه باشد. بخش­های مختلف چکیده انگلیسی: Title, Objective, Materials and methods, Result and Discussion, Keywords,  باشد.
مقدمه:
در این قسمت باید مقدمه­ای کوتاه از موضوع آورده شود و در پایان به اهداف یا سوالات پژوهش ختم گردد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
در این قسمت باید اشاره کافی به منابع و پژوهش­های داخلی و خارجی اجرا شده در زمینه مورد بحث آورده شود.
روش پژوهش:
در این قسمت باید به طور کامل در خصوص روش پژوهش، جامعه و نمونه، ابزار گردآوری اطلاعات و روش­های تحلیل داده‌ها توضیح داده شود.
یافتهها:
در این قسمت یافته‌های پژوهشی با ارائه جداول حاصل از تحلیل یافته‌های توصیفی و استنباطی ارائه می‌شود.
بحث و نتیجه گیری:
بحث و نتیجه گیری شامل درج یافته­های پژوهش، و بحث و نتیجه گیری می­باشد.
منابع:
شیوه استناددهی در متن بر مبنای APA باشد. در اولین جا در متن باید برای اولین بار اسامی ۵ نفر اول همکاران به فارسی ذکر و در موارد بعدی «و همکاران» و در پاورقی همان صفحه لاتین آن نوشته شود. به این شکل: (ریف، کتلر و ویفرینگ[۱]، ۲۰۱۰). در دفعات بعدی می­توان پس از نوشتن نام نویسنده اول برای بقیه «و همکاران» نوشت. به این شکل: (ریف و همکاران، ۲۰۱۰).
نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی: همه نویسندگان ملزم هستند هنگام ارسال مقاله، فهرست منابع فارسی را به انگلیسی برگردانده و به ترتیب الفبایی در مقاله درج نمایند.
کتاب (تألیف)- نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، محل چاپ، ناشر.
کتاب (ترجمه)-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار متن اصلی. عنوان کتاب به صورت ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم (مترجمان) سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.
مقاله-‌ نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه به صورت ایتالیک، شماره و دوره (سال) شماره صفحه.
پایان‌نامه- نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) سال. عنوان پایان‌نامه به صورت ایتالیک، نام دانشگاه.
پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود.
 
شیوه ارسال مقاله:
مقاله باید طبق راهنمای نگارش نشریه و فقط از طریق سامانه نشریه به آدرس http://jspnay.ir برای نشریه ارسال شود.

نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل تعهد نامه و فرم تعارض منافع هستند.
 
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه مطالعات و تازه های روانشناختی نوجوان و جوان:
http://jspnay.ir/find.php?item=1.48.13.fa
برگشت به اصل مطلب